“/”

KennethPrylar.

KennethShopen är tillfälligt stängd.

Vi håller på att förnya vår kollektion av kläder och prylar.

Målsättningen är att öppna igen på KennethDagen den 22 mars 2024.

Har du några frågor skicka gärna ett mail till kennethprylar@kenneth.se