Hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR General Data Protection Regulation) innehåller en rad bestämmelser gällande behandlingen av personuppgifter. En grundläggande princip är att personuppgifter endast får behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.

Svenska KennethKlubbens RiksAU vill på detta sätt informera dig om vilka personuppgifter vårt medlemsregister innehåller samt dina rättigheter. För fullständig information ber via att få hänvisa till Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) hemsida (Det här gäller enligt dataskyddsförordningen (GDPR) | IMY).

Svenska KennethKlubbens rättsliga grund för att hålla ett medlemsregister och därmed personuppgiftsbehandlingen är nödvändigheten att kunna uppfylla avtalet om medlemskap med våra medlemmar.

Klubben behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla avtalet (medlemskapet). Som exempel kan nämnas administration av medlemskap samt utskick av information om medlemsaktiviteter.

Uppgifterna sparas så länge medlemskapet är aktivt och 24 månader därefter. Sedan raderas personuppgifterna.

Följande uppgifter finns registrerade i Svenska KennethKlubbens register:

· Stolsnummer

· Förnamn (Kenneth)

· Efternamn

· Fullständig adress

· Telefonnummer (om känt)

· Mobilnummer (om känt)

· Mejladress (om känd)

· Födelsedag och år (ÅÅÅÅ-MM-DD) [Notera: ej personnummer]

· Datum för inträde i Svenska KennethKlubben

· Antal år som betalande medlem

· År för utnämnande av Årets Kenneth (för de utvalda)

· Uppgift om förtroendeuppdrag i Svenska KennethKlubben

Personuppgiftsansvarig för Svenska KennethKlubben är RiksAU som kan kontaktas via kenneth@kenneth.se.

Information ur Svenska KennethKlubbens medlemsregister delas INTE med någon fysisk eller juridisk person utanför klubben.

Dina rättigheter

Du har som medlem rätt att bland annat

· få tillgång till sina personuppgifter

· få felaktiga personuppgifter rättade

· få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga

· få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna

· lämna in eventuella klagomål till IMY.

· få information och tillgång till de personuppgifter Svenska KennethKlubben behandlar i form av ett utdrag. Sådant utdrag kan begäras från Personuppgiftsansvarig (se ovan).