Lokalklubbarna i Sverige

Skåne flagga

Svenska Kennethklubben Söderslätt.

1993 i september, Kenneth #2 bildar KennethKlubben Söderslätt tillsammans med fyra lokala, glada, positiva och innovativa Kenneth’ar. Den första lokala klubben i Sverige. Under alla efterföljande år har KennethKlubben Söderslätt genomfört ett antal olika aktiviteter och den lokala pressen och media har årligen uppmärksammat oss.

Uppdraget

Söderslätts uppdrag för Svenska KennethKlubben är att bevaka och beveka de som stavar Kenneth på annat sätt än det som stadgarna föreskriver så att de i alla lägen stavar namnet som det anstår en Kenneth.

Hemsida

Svenska Kennethklubben Söderslätt

 Klicka här och se en video om våra första 30 år.

Kontakt

Ambassadör #2 Kenneth Henriksson
Telefon: 070 538 38 80
kennethklubbensoderslatt@gmail.com


Karlskrona

Svenska KennethKlubben Örlogsstaden

“Örlogsstaden” är den 8:e lokala KennethKlubben som startas upp. Klubben fick, liksom “Wetterspegel”, sitt ackrediteringsbrev i samband med årsmötet den 22/3 Jubileumsåret 2003. Klubben har som syfte att samla alla Kreativa, Energiska, Nöjeslystna, Nyttiga, Eminenta, Trofasta, Hedervärda Kenneth som har byggt sitt herresäte och ställt sin pedistal i sydöstra hörnet av vårt avlånga vackra fädernesland. Klubben har sitt säte i Karlskrona, världsarvsstaden med hemvist för den svenska flottan sedan århundraden tillbaka. Numera även en internationellt erkänd IT-stad med många intressanta aktörer.

Uppdraget

KennethKlubben Örlogsstadens uppdrag för Svenska KennethKlubben är att övertyga den Svenska Flottan om den ärofulla värdigheten i namnet Kenneth så att de helt enkelt döper ett av våra stolta örlogsfartyg till “HMS Kenneth“.

Hemsida

Svenska KennethKlubben Örlogstaden

Kontakt

Ordföranden #701 Kenneth Helander
Telefon: 073 840 04 11
kenneth@helanders.eu


göteborg stadslogo

Svenska KennethKlubben Framsidan

Staden som göteborgarna själva anser vara Sveriges främsta, därav namnet “Framsidan”.
Den göteborgska avdelningen av Svenska KennethKlubben fick rätten att bilda egen klubb vid årsmötet den 29/4 1997, dock under förutsättning att man valde ett annat namn än “framsidan”.
Det finns ju viss risk att de andra klubbarna blir ansedda som “baksidan”.

Uppdraget

KennethKlubben Framsidans uppdrag är att verka för att en av Göteborgs älskade/hatade spårvagnar skall tilldelas det vackert klingande namnet Kenneth. Likväl som mindre storheter som t ex Göran J, Sten-Åke C, Sonya H, m fl fått se sitt namn pryda dessa skramlande plåtlådor skola även vårt stolta namn glädja allmogen i generationer framåt. 

Hemsida

Svenska Kennethklubben Framsidan

Kontakt

Ordförande # 369 Kenneth Alven
Telefon: 070 727 12 02
kenneth.alven4@gmail.com


Svenska KennethKlubben Wetterspegeln

Det är Svenska KennethKlubben Wetterspegeln i Jönköping, i fortsättningen kallad “Wetterspegeln”, som fick ta emot sitt ackrediteringsbrev vid årsmötet den 22/3, Jubileumsåret 2003. Klubben hade sitt allra första årsmöte den 22/3 2002 i Jönköping. Initiativtagare till denna lokala klubb är Kenneth Lundh. Kenneth hade gjort ett gott jobb för att marknadsföra Kenneth i samband med att klubben startade. Det var intervjuer i Jönköpingsposten, inslag i Radio Jönköping och Radio Match samt naturligtvis en massa personliga kontakter.

Uppdraget

Svenska KennethKlubben “WetterSpegeln” får i uppdrag att vända Vätternrundan så att den i fortsättningen går motsols istället för som nu medsols, samt att man ändrar startplats till Jönköping då Vättern naturligtvis både börjar och slutar där.

Upprop

Då startplatsen av Vätternrundan ändå kommer att flyttas kommer vi att kräva att i första hand startplatsen flyttas till Jönköping då Vättern naturligt börjar och slutar där och att riktningen kommer att gå motsols. I andra hand kommer vi att kräva att endast riktningen kommer att ändras till motsols. Motivering: För att få en tidig naturupplevelse gäller det att MÖTA solen. Därför måste man cykla MOTSOLS för att kunna se soluppgången!

Kontakt

Ordförande #802 Kennet Strannerklint
Telefon: 073 946 84 00 
wetterspegeln@strannerklint.se


stockholms-stad_logotyp_3_1

Svenska KennethKlubben Hufvudstaden

Sveriges hufvudstad och landets enda egentliga stad enär de andra är kommuner. Detta borde vara det ställe i Sverige där det bor flest Kenneth. Ju fler vi är tillsammans dess roligare vi ha’. Svenska KennethKlubben Hufvudstaden bildades 1995.

Uppdraget

Hufvudstadens uppdrag är att övertyga Riddarhuset om att rätta platsen för urKenneths vapensköld är bland de andra vapensköldarna i Riddarsalen.

Hemsida

Svenska KennethKlubben Hufvudstaden

Kontakt

Ordförande #433 Kenneth Björkgren
Telefon: 070 793 56 69
kennethklubbenhufvudstaden@kenneth.se


Svenska KennethKlubben Aros Hjältar

Aros Hjältar omfattar Östra och Västra Aros – Uppsala och Västerås. KennethKlubben Aros Hjältar grundades 29 november 2005 och fick sitt ackrediteringsbrev den 22 mars 2006.

Uppdraget

Aros Hjältars uppdrag är att se till att OD, Orphei Drängar, framför Kenneth-sången vid ett av sina ordinarie arrangemang och att den upptas i repertoaren.

Kontakt

Ordförande #87 Kenneth Lavrell
Telefon: 070 739 79 63
klavrell@gmail.com


Sundsvalls%20kommun%20logotyp

Svenska KennethKlubben Sundsvall Moderklubben

Mer information kommer.

Kontakt

Ordförande #13 Kenneth Selvehed
Telefon: 073 078 80 03
kenneth.selvehed@telia.com


”Svenska KennethKlubben Östergyllen

Östergyllen är den senaste lokala klubben i Svenska KennethKlubben. Vi ska vara en naturlig samlingsplats för Kenneth i Östergötland. Klubben bildades 18 augusti 2023 och fick sitt ackrediteringsbrev den 23 mars 2024 som lokal klubb nummer 12.

Uppdraget

Uppmana AB Göta kanalbolag att ordna ett evenemang att simma i Göta Kanal mellan Motala och Söderköping, ett riktigt ultralopp för långsimmare. För att inte konkurrera med båttrafiken, bör loppet placeras utanför båtsäsong.”

 

Hemsida.

Svenska KennethKlubben Östergyllen